MĄDRZE ZAPROJEKTUJEMY
TWOJĄ PRZESTRZEŃ

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne to nasza specjalność.  Biuro G.P.PROJEKT świadczy kompleksowe usługi począwszy od wyboru najkorzystniejszych lokalizacji pod planowaną inwestycję, po doradztwo i opracowanie całej dokumentacji planistycznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i standardami. 

Wykonujemy wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe z wydziałami i organami administracji publicznej i samorządowej, gestorami sieci, zarządcami dróg oraz prowadzimy postępowanie administracyjne. Ponadto, uczestniczymy we wszystkich formach i zakresach planowania przestrzennego. Począwszy od koncepcji poprzez studia, analizy i projekty, procedury uzgadniająco-opiniujące, aż do momentu uprawomocnienia.

Nieustannie rozszerzamy i dopasowujemy nasze portfolio do zmieniającej się rzeczywistości i wymogów profesjonalnej i nowoczesnej urbanistyki. Aby zapewnić naszym klientom kompleksowe usługi z zakresu zagospodarowania przestrzennego wdrożyliśmy do naszego koszyka usług także GIS – program GPP Explorer, szkolenia tematyczne i wsparcie przy ubieganiu się o dotacje z funduszy europejskich na wdrożenie naszych usług.

Usługi naszego biura skierowane są dla jednostek samorządów terytorialnych, deweloperów oraz prywatnych inwestorów.