gospodarka nieruchomościami

  • koncepcje zagospodarowania terenu
  • podziału terenu na działki budowlane
  • doradztwo przy sprzedaży nieruchomości otrzymanych w wyniku przeprowadzonych podziałów