referencje

mpzp Sulmierzyce

Sulmierzyce

"Biorąc pod uwagę specyfikę wykonanego planu oraz jego zróżnicowanie funkcjonalne poświadczam, że firma ta sprostała wszystkim wyzwaniom urbanistycznym, jakie stawiali (...) mieszkańcy Miasta, inwestorzy oraz samo Miasto, niezależnie od stopnia ich złożoności i trudności."Piotr Kaszkowiak, Burmistrz Miasta Sulmierzyce

GPPROJEKT Contino

CONTINO Zeta Sp. z o.o.

"(..) Informujemy, że podczas realizacji powyższych zadań praca przedstawicieli G.P.PROJEKT charakteryzowała się precyzją oraz profesjonalizmem. Zasób ich wiedzy, kompetencji a także znajomość metodologii realizacji tego typu zadań gwarantowała wysoką jakość i efektywność pracy. Chcemy również podkreślić wysoką kulturę osobistą osób realizujących poszczególne zadania oraz terminowość wywiązywania się z podjętych zobowiązań(..)"

Marcin Nawrocki, Prezes Zarządu, CONTINO Zeta Sp. z o.o.

Eurowind Energy A/S

"(..) Na podstawie przebiegu dotychczasowej współpracy firma Eurowind Energy A/S z siedzibą w Hobro, Dania, rekomenduje firmę G.P.PROJEKT jako partnera godnego zaufania, świadczącego swoje usługi kompleksowo i profesjonalnie."


Jens Rasmussen, Chief Executive Officer, Eurowind Energy A/S

EPA

EPA Wind

"(..) Dużym atutem zespołu G.P.PROJEKT jest jego wiedza na temat energetyki wiatrowej, kompetencja i znajomość przepisów prawa, co przekłada się na jakość i profesjonalizm wykonywanych prac. Firma wykazała się dobrą organizacją, pełnym zaangażowaniem oraz profesjonalnym doradztwem (..)"

Krzysztof Ganczarski, EPA Wind spółka z o.o. spółka komandytowa