NASZA OFERTA

oze

Tworzymy, indywidualnie dla każdego obszaru, efektywne i funkcjonalne koncepcje, które pozwalają zaspokoić zróżnicowane, a niekiedy nawet sprzeczne oczekiwania podmiotów użytkujących projektową przestrzeń.

przygotowanie inwestycji
Świadczymy kompleksowe usługi począwszy od wyboru najkorzystniejszych lokalizacji pod planowaną inwestycję, po doradztwo i opracowanie całej dokumentacji planistycznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

projektowanie urbanistyczne

Wykonujemy wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe z wydziałami i organami administracji publicznej i samorządowej, gestorami sieci,
zarządcami dróg oraz prowadzimy postępowanie
administracyjne.

gospodarka nieruchomościami
Opracowujemy koncepcje zagospodarowania terenu, podziału go na działki oraz doradzamy przy sprzedaży nieruchomości.ochrona środowiska
Uważamy, że podstawą mądrze zaprojektowanej przestrzeni jest zrozumienie potrzeb
zarówno zleceniodawcy, ekosystemu,
jak i społeczności lokalnych.


opracowanie map
Nieustannie rozszerzamy i dopasowujemy nasze portfolio do zmieniającej się rzeczywistości i wymogów profesjonalnej i nowoczesnej urbanistyki.GIS obsługa
GPP EXPLORER
WYRYS I WYPIS Z MPZP W 1 MINUTĘ?
Z GPP EXPLORER TO MOŻLIWE!
GPP EXPLORER sygn
prowadzenie rejestru DWZ
GPP EXPLORER sygn
wyszukiwanie działek
GPP EXPLORER sygn
wyrysy i wypisy z MPZP
GPP EXPLORER sygn
wiele innych funkcji