opracowanie map

Mapy do celów planistycznych i mapy cyfrowe

  • kompleksowe przygotowanie map do celów planistycznych
  • kalibracja map
  • łączenie map w różnych skalach
  • wpasowanie map w układ współrzędnych
  • korekta zawartości elementów mapy
  • usuwanie szumów pikselowych,
  • poprawa jakości rastra poprzez wygładzanie i usunięcie dziur,
  • usuwanie łączeń i przestrzeleń,
  • zmiany grubości linii na mapie