przygotowanie inwestycji

  • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • wnioski o wydanie ww. decyzji
  • koncepcje podziału terenu na działki
  • projekty zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami